Văn bản pháp qui

Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh được công nhận cơ sở kiểm nghiệm

Ngày 17/3/2014 Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-ATTP về việc thành lập đoàn đánh giá cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

Từ ngày 26/3 đến 28/3/2014 đoàn đã làm việc tại Viện Vệ sinh – Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh, thành phần đoàn đánh giá gồm có :

danhgiaiso2014 1

1- PGs. TS Nguyễn Thị Khánh Trâm – Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm – Trưởng đoàn.

2- Ts Nguyễn Quang Thảo – Trưởng phòng Thực phẩm – Vụ Khoa học công nghệ – Bộ Công thương.

3- Cùng tất cả các cán bộ là thành viên của đoàn đánh giá.

danhgiaiso2014 2

Viện Vệ sinh – Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh gồm có :

1- Bs. CKII Lê Vinh – Phó Viện trưởng

2- Cn Lê Thị Thanh Thủy – Phó Viện trưởng

3- Cùng các Trưởng, phó phòng Quản lý Chất lượng, Trưởng, phó khoa Xét nghiệm, Ban Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm và  cán bộ quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng các labo kiểm nghiệm.

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840