Tin trong nước, Văn bản pháp qui

Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Ngày 13/12/2012, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 7684/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

 logovienihph

Theo đó, Bộ Công thương đã chỉ định Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương. Theo Quyết định trên, Bộ Công thương quy định phạm vi kiểm tra của Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

– Các loại nguyên liệu sử dụng để sản xuất, sản phẩm và bao bì chứa đựng sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

– Các loại nguyên liệu sử dụng để sản xuất, sản phẩm và bao bì chứa đựng sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo không phải qua kiểm tra nhà nước nhưng có thông tin rủi ro về an toàn, dịch bệnh hoặc được Bộ Công thương yêu cầu bằng văn bản trong những trường hợp: Mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; Trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; Quá cảnh, chuyển khẩu; Gửi kho ngoại quan; Là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; Là mẫu trưng bày hội chợ, triễn lãm.

Các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ giao Bộ Công thương tổ chức thực hiện. Như vậy, cùng với Quyết định số 5731/QĐ-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 28/9/2012 về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương, thì nay Bộ này tiếp tục chỉ định Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ này.

Khi làm thủ tục hải quan cho các cá nhân, doanh nghiệp, nếu có yêu cầu kiểm tra nhà nước theo quy định đối với các loại hàng hóa nêu trên, các đơn vị Chi cục Hải quan cửa khẩu có thể hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm tra.

Danh Nam

Nguồn: http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840