Bệnh thường gặp, Y tế cộng đồng

Tình hình bệnh tay-chân-miệng tại khu vực Tây Thái Bình Dương

Tổ chức y tế thế giới khu vực tây thái bình dương: Cập nhật tình hình bệnh tay-chân-miệng đến hết tuần thứ 29 ( tuần cuối ngày 24 tháng 7 năm 2011).

kham-benh-xa-hoi

Theo văn phòng Tổ Chức Y Tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương thì tại Việt Nam bệnh tiếp tục gia tăng. Trung Quốc số ca mắc bệnh cũng có xu thế tăng. Nhật bản thì cũng như cùng kỳ năm trước,năm 2010. Hầu hết các ca bệnh tay chân miệng tại Nhật là do virus Coxsackie group A ( CA 6) trong khi tại Việt Nam tỷ lệ bệnh tay chân miệng do virus đường ruột 71 ( EV 71) khá cao.

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840