Văn bản pháp qui

Thông báo về việc đổi tên Viện và sử dụng con dấu mới

hinhvien

Theo quyết định 808/QĐ-BYT ngày 10/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế, Viện chính thức hoạt động với tên gọi mới là Viện Y tế công cộng Tp.Hồ Chí Minh. Và ngày 5/5/2014 chính thức sử dụng con dấu mới trong các hoạt động của Viện.

quyet dinh dau vien

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3839