Y tế cộng đồng

Thái Bình: Nói không thuốc lá

Đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh Thái Bình, điều hành Chiến dịch ra quân PCTHTL với sự tham gia của đại diện các Sở, ban ngành là thành viên của Tổ giám sát và đặc biệt có sự tham dự của các cán bộ của Hội Y tế Công cộng Việt Nam. 
Tại chiến dịch ra quân, đồng chí Cao Thị Hải đề nghị lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh, các thành viên của Tổ giám sát tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở; giám sát việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Trong Chiến dịch ra quân lần này, Tổ giám sát được chia thành ba nhóm thanh, kiểm tra tại ba khối cơ quan là giáo dục, y tế và giao thông nhằm kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHTL và đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thực thi nghiêm túc các quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc. Sau hơn 5 năm (2009 – 2014) triển khai chương trình PCTHTL, cùng với sự hỗ trợ của Hội YTCC Việt Nam, tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả trong công tác PCTHTL như: sự giảm trong việc phơi nhiễm với khói thuốc tại nhà và nơi làm việc, sự giảm trong việc phơi nhiễm với khói thuốc tại nhà và nơi làm việc, 100% cơ sở giáo dục đều có quy định cấm hút thuốc, tỉ lệ này tại nhóm cơ quan nhà nước là 94,7% và tại nhóm cơ sở y tế là 94,1%.
tin noi bat 2_a
 
Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày ra quân tại bến xe trung tâm thành phố Thái Bình và bến xe khách công ty Hoàng Hà.
 
Từ nay đến năm 2016, cùng với tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Thái Bình tiếp tục được lựa chọn là địa phương triển khai mô hình không khói thuốc. Chương trình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong các giai đoạn trước, đồng thời tăng cường việc giám sát, thực thi hiệu quả Luật PCTHTL và Quy định cấm Quảng cáo – Khuyến mại & Tài trợ thuốc lá tại tỉnh Thái Bình, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
tin noi bat 2_b
Hội YTCC Việt Nam hy vọng rằng Chiến dịch ra quân lần này góp phần tăng cường thực thi luật PCTHTL, giúp người dân đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi trong bầu không khí sạch khói thuốc hơn, lành mạnh hơn, đúng với mục tiêu “Vui  Tết Ất Mùi – Nói không thuốc lá”.
Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840