Tag: Kiến Thức Tổng Hợp Về Bệnh Vảy Nến.

benh-vay-nen-ihph

Kiến Thức Tổng Hợp Về Bệnh Vảy Nến.

Bệnh vảy nến gặp ở mọi lứa tuổi, ở cả hai giới. Theo thống kê, bệnh chiếm tỷ lệ 1-4% dân số thế giới. Ở Việt Nam, theo tài liệu bộ môn Da liễu Đại Học Y Hà Nội thì bệnh vảy nến chiếm tỷ lệ khoảng 1.5% dân số. […]