Tag: GPP

Những tiêu chuẩn để nhà thuốc của bạn đạt chuẩn GPP

Những tiêu chuẩn để nhà thuốc của bạn đạt chuẩn GPP

Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá nhà thuốc đó có bán thuốc đúng theo quy định nhà nước hay không đó là tiêu chuẩn GPP. Để nhà thuốc bạn đạt chuẩn GPP thì bạn cần phải biết những tiêu chí dưới đây. Cùng Nhà thuốc Huyện Sĩ khám […]