Tin trong nước

Nghiên cứu thử

Cũng có một số nghiên cứu sử dụng nghiên cứu thử để đánh giá tính giá trị và tin cậy của công cụ đo lường. Bài viết này cung cấp một số dẫn chứng và tài liệu về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nghiên cứu thử.

Kiểm tra lại và nghiên cứu thử

Việc chứng minh tính khả thi và giá trị của các phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua các nghiên cứu kiểm tra lại và nghiên cứu thử. Thông thường, các thuật ngữ kiểm tra lại và nghiên cứu thử được sử dụng để thay thế nhau (pilot testing và pretesting). Tuy nhiên, có thể phân biệt như sau: các nghiên cứu kiểm tra lại liên quan đến việc đánh giá các phương pháp trên một mẫu thuận tiện (nghiên cứu viên hoặc bạn bè, người thân của nghiên cứu viên) để phát hiện những khuyết điểm của phương pháp đo lường. Trong khi các nghiên cứu thử là một hình thức “diễn tập” các phương pháp nghiên cứu với nỗ lực thực hiện nghiên cứu trên một mẫu càng giống với dân số nghiên cứu càng tốt. Kết quả của nghiên cứu kiểm tra lại và nghiên cứu thử được sử dụng để đánh giá việc tuyển chọn đối tượng nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu và nếu cần, để điều chỉnh các phương pháp trước khi tiến hành nghiên cứu. Ví dụ như sau khi nghiên cứu kiểm tra lại và thực hiện một nghiên cứu thử một bộ câu hỏi, các yếu tố sau có thể được đánh giá: tính “trôi chảy” của câu hỏi, có các câu hỏi nhạy cảm, sự phân loại phù hợp của các biến số, cách dùng từ rõ ràng hơn cho người phỏng vấn và đối tượng, sự rõ ràng của cấu trúc “câu hỏi theo sau câu hỏi” dành cho người phỏng vấn.

nghien-cuu

Nghiên cứu thử cũng cho phép đánh giá các chiến lược thay thế đối tượng nghiên cứu được chọn và việc thu thập dữ liệu. Ví dụ: một nghiên cứu thử có thể được thực hiện để đánh giá liệu các cuộc phỏng vấn qua điện thoại là một lựa chọn tốt để tiết kiệm thời gian và chi phí cho người phỏng vấn hay không.

Nghiên cứu đánh giá tính giá trị và tin cậy

Trong các nghiên cứu dịch tễ học, đặc biệt là thực hiện trên một số lượng lớn các cá nhân, cần phải cân nhắc một mặt là tính giá trị của công cụ đo lường, mặt khác là những gánh nặng mà đối tượng nghiên cứu phải chịu. Một phương pháp chẩn đoán có tính giá trị cao thường phải xâm lấn hoặc quá đắt để sử dụng trên số lượng lớn những người khỏe mạnh; thông tin chính xác về các đặc điểm lối sống và thói quen thường phải sử dụng những bộ câu hỏi dài. Do đó,dịch tễ học thường xuyên phải tìm những công cụ đo lường hoặc phương pháp tiến hành ít tốn thời gian, ít xâm lấn mặc dù rẻ hơn và dễ được chấp nhận hơn, việc này có thể liên quan đến sai lệch kết quả trong việc đánh giá các biến số quan tâm. Những nghiên cứu tính giá trị trên một phân nhóm của những đối tượng tham gia cả những cách thức đo lường được áp dụng một cách rộng rãi và những cách thức chính xác hơn được cung cấp như là một “chuẩn vàng” cho phép đánh giá tác động của những sai sót này trên nghiên cứu.

Ngược lại với các nghiên cứu tính giá trị, các nghiên cứu tính tin cậy đánh giá mức độ tương đồng của kết quả thu được khi tiến hành các nghiên cứu, các qui trình hoặc công cụ đo lường khác nhau hoặc cùng một nghiên cứu, qui trình, công cụ đo lường tại nhiều thời điểm khác nhau

Tài liệu tham khảo

Leon, Andrew C., Lori L. Davis, and Helena C. Kraemer. “The Role and Interpretation of Pilot Studies in Clinical Research.” Journal of psychiatric research 45.5 (2011): 626–629. PMC. Web. 9 June 2015.
Szklo M., Nieto F.Javier. Epidemiology: beyond the basics
The importance of pilot studies. The Department of Sociology, University of Surrey, Guildford GU7 5XH, England.

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3839