Tin trong nước

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI diễn ra từ ngày 2 đến ngày 11-5-2013 đã thảo luận và thông qua “Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” nội dung của Nghị quyết nhận định và đánh giá hiện trạng trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đã thực hiện trong thời gian.

1324903728.nv

Qua quá trình phân tích những kết quả đạt được và những nguyên nhân hạn chế, Ban chấp hành Trung ương đã đề ra mục tiêu trọng tâm cho công tác chủ động với ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

– Đến năm 2020: về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

– Đến năm 2050: chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực”.

Chi tiết về nghị quyết xin xem văn bản đính kèm.

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840