Tin quốc tế

Ngày nhà tiêu thế giới 19 tháng 11

Vào năm 2001, Tổ chức nhà tiêu thế giới đã công bố ngày 19 tháng 11 là Ngày nhà tiêu thế giới (NTTG). Đến năm 2010, nó đã được tiến hành tại trên 19 nước với hơn 51 sự kiện được đăng cai tổ chức bởi những người ủng hộ nước và vệ sinh. 

 image004

Tổ chức nhà tiêu thế giới đã tạo ra ngày này để tăng nhận thức toàn cầu về cuộc đấu tranh của 2,6 tỉ người không có tiếp cận, sử dụng nhà tiêu sạch sẽ, đúng quy cách. NTTG cũng mang đến các vấn đề ưu tiên là y tế, sức khỏe, các hậu quả về tâm sinh lý mà người nghèo chịu đựng như là hậu quả của hệ thống vệ sinh không tương xứng.

Hàng năm, còn có Hội nghị cấp cao về nhà tiêu thế giới. Đây là một sự kiện mà các tổ chức phi lợi nhuận, các thành phần chính phủ, giới học viện và các ngành nghề khác tập trung vào cuộc khủng hoảng vệ sinh hiện tác động đến 2.6 tỉ người trên toàn cầu. Hội nghị này khởi đầu tại Singapore và đã trải qua hơn 10 năm, và đã được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới như Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan), Thượng Hải (Trung Quốc), Belfast (New Zealand), Moscow (Nga), Bangkok (Thái Lan), New Delhi (Ấn Độ), Macau và Philadelphia (Mỹ).

Với tiếng nói của các nhà lãnh đạo giàu ảnh hưởng của thế giới, Hội nghị cấp cao về nhà tiêu thế giới mang đến một cơ hội để đem lại hi vọng cho 40% dân số thế giới đang cần các hệ thống vệ sinh đúng quy cách.

Hội nghị cấp cao về nhà tiêu thế giới lần thứ 12, và là lần đầu tiên cho Phi châu, được đăng cai tổ chức bởi SATO và FTD, tại Durban (Nam Phi) vào tháng 12 năm 2012, đã được thiết kế để quy tụ các cá nhân và thu thập ý kiến của giới học viện, chuyên gia pháp lý, chuyên viên kỹ thuật, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các thành phần xã hội, chính phủ, các nhà giáo dục và tất cả các thành phần chủ chốt trong lĩnh vực các hệ thống vệ sinh, giáo dục, y tế và vệ sinh, và nhân quyền.

Khoa Sức Khỏe môi trường

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840