Văn bản pháp qui

Kết quả kiểm tra chất lượng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện công văn số 3053/ATTP-NĐ, ngày 26/11/2014 của Cục An toàn thực phẩm về việc kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với một số sản phẩm có hàm lượng Cyclamate vượt mức giới hạn cho phép,

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về ATTP tại chợ Vĩnh Hải TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn kiểm tra và lấy mẫu tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ánh và Nguyễn Thị Oanh các cơ sở đều chưa xuất trình: giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng mua nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; về nhãn hàng hóa ghi sai quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu ô mai tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ánh phát hiện hàm lượng Cyclamate vượt quá giới hạn cho phép.

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đã xử lý cơ sở vị phạm và yêu cầu cơ sở cam kết khắc phục những tồn tại.

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về an toàn thực phẩm và cảnh báo sớm cho cộng đồng.

VFA

Bài viết được tổng hợp từ phần mềm máy tính

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3839