Tin trong nước, Tin y dược

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế

PGS.TS. Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế, Ông Nguyễn Minh Thảo – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đồng Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế chủ trì phiên họp.

Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế được thành lập theo Quyết định số 5067/QĐ-BYT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

 kham-benh-xa-hoi

1. Chỉ đạo xây dựng việc thống nhất ứng dụng mã an sinh, mã số y tế, mã số bảo hiểm y tế.

2. Chỉ đạo xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện trong ngành y tế và bảo hiểm xã hội.

3. Chỉ đạo xây dựng ứng dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành y tế và bảo hiểm xã hội.

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Phương – Phó Cục trưởng phụ trách Cục CNTT – Bộ Y tế cho biết: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế trong thời gian qua còn tồn tại nhiều khó khăn nhất định trong quá trình triển khai như vấn đề về mã số dùng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh, mã thuốc, mã bệnh v..v..

Để nâng cao hiệu quả triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh trong thời gian tới, tại phiên họp lần này, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã cùng nhau thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, để đi đến mục đích chung. Trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng và triển khai thống nhất về mã an sinh, mã số y tế, mã số bảo hiểm và xây dựng phần mềm lõi trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh.

Phát biểu tại phiên họp Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế là một trong những trọng tâm mà ngành đã đề ra, trong thời gian tới Bộ Y tế chủ trì sẽ phối hợp cùng các bên liên quan như Bộ Lao động thương binh và xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất và đưa ra văn bản quy định mã số an sinh xã hội. Thứ trưởng cũng yêu cầu các Vụ/Cục liên quan của Bộ Y tế cũng như các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp đưa ra kế hoạch cụ thể, hoàn chỉnh các thủ tục hành chính cho việc triển khai ứng dụng CNTT trong thời gian tới.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế


Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/jfkccaovhosting/public_html/wp-includes/functions.php on line 3893