Tin trong nước

Công điện về việc phòng, chống dịch cúm A(H5N1) ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ Số: 218/CĐ-TTg ngày

Theo thông báo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2012 đến nay trên cả nước có 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có dịch cúm gia cầm, gồm: Quảng Trị, Quảng Nam, Kiên Giang, Sóc Trăng,  Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa; Bộ Y tế đã ghi nhận 02 bệnh nhân tử vong do cúm A(H5N1) tại tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng.

Nhằm ngăn chăn dịch bệnh lây lan, sớm dập tắt dịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương :

a)Huy động các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.

thoi-gian-kham-benh-tai-tu-du

b)Tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện kịp thời bệnh dịch trên gia cầm xử lý triệt để.

c)Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người để chỉ đạo các cấp, các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện nghiêm các hướng dẫn chuyên môn của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế về phòng, chống cúm A(H5N1) ờ người.

d)Kịp thời báo cáo đầy đủ tình hình diễn biến dịch tại địa phương về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Y tế – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người:

a)Chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm A(H5N1), kịp thời cấp cứu, tích cực điều trị, hạn chết thấp nhất tổn thất tính mạng và sức khỏe người dân; cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan.

b)Kiểm tra rà soát, bảo đảm đủ cơ số trang bị y tế, thuốc và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch ở các tuyến

c)Định kỳ tổng hợp diễn biến tình hình dịch, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d)Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ở Trung ương và địa phương.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm trên gia cầm: Chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt việc tiêu độc, khử trùng  các chuồng trại, chăn nuôi, phát hiện và xử lý sớm gia cầm ốm, chết, không để dịch lan rộng và kéo dài.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin báo chí Trung ương và  địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về  nguy cơ, các kiến thức về phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A(H5N1); vận động việc không giết mổ, vận chuyển gia cầm ốm, chết và đặc biệt không sử dụng gia cầm ốm, chết để làm thực phẩm; chủ chăn nuôi tự giác khai báo ngay khi có gia cầm ốm, chết và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

5. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể nhân dân tích cực và chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, Ngành Y tế và ngành Nông nghiệp thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A(H5N1)./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,

Thông tin và Truyền thông, Công thương, Công an,

Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN,

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;

– Lưu: VT, KGVX (5b).XH

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3839