Tin trong nước

Cóc thái

Cóc thái là loại cây ăn quả và rất dể trồng,thích hợp với các loại khí hậu,ít sâu bệnh,cho ra nhiều cháy và cho cháy quanh năm,thích hợp với các loại đất trồng.

Cóc thái
Cóc thái

Có nhiều ưu điểm về cóc thái

Cho nhiều cháy

Dể trồng

Ít sậu bệnh

Có cháy quanh năm

Khi bẻ cháy sẽ cho ra nhánh mơi và tiếp tục có cháy

Góp phần bảo vệ mo trường và cây cạnh việt nam nói riêng và thới giới nói chung

Ngoài ra,cóc thái và mật ong hổn hợp nậy sẽ giúp trị bệnh họ và phổi.

Cách dung hổn hợp cóc thái và mật ong

Đầu tiên,chuẩn bị khoản 2 cháy cóc thái,và một ít mật ong rừng nguyên chất, ép cóc thái ra nước và trộn với mật ong.

mỏi buổi sang uống 1 muổn.

Uống liên tục 1-2 tháng.

Nghiên cứu cho thấy cóc Thái có khả năng bắt đầu ra chồi mới (3 mm – 7mm) từ 7-8 ngày sau khi tỉa cành đồng loạt. Từ lúc chồi xuất hiện đến khi đến khi phát hoa hình thành trên chồi từ 8-11 ngày. Tuy nhiên, những phát hoa hình thành đầu tiên sau khi tỉa cành đồng loạt, do không có đủ lá để cung cấp dinh dưỡng và che mát nên thường ngắn, nhỏ và đậu ít trái.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo địa chỉ bán mật ong thật cách phân biệt mật ong thật.

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840