Văn bản pháp qui

Biểu mẫu báo cáo Y Tế trường học theo quy định mới

Theo công văn chỉ đạo của BYT số 553/DP – KLN ngày 27/6/2013, Viện Y tế Công cộng TP HCM đề nghị Trung tâm YTDP các tỉnh/thành phố (riêng TPHCM là Trung tâm Bảo vệ Sức khoẻ lao động & Môi trường) gửi báo cáo thực hiện công tác Y tế trường học 6 tháng đầu năm 2013 về Viện trước ngày 11/2013 để Viện tổng hợp số liệu gửi báo cáo Bộ Y tế theo qui định

Attachments:
Download this file (mau 1 bao cao tinh.doc)Báo cáo Tỉnh [ ] 278 Kb
Download this file (mau 2bao cao huyen.doc)Báo cáo Huyện [ ] 266 Kb
Download this file (mau 3 bao cao  xã.doc)Báo cáo Xã [ ] 277 Kb
Download this file (mau 4  bao cao  truong.doc)Báo cáo Trường [ ] 199 Kb
Download this file (mau 5 Bao cao Vien.doc)Báo cáo Viện [ ] 294 Kb
Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3839