Tin trong nước

Báo cáo công tác Y tế lao động năm 2012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế về việc báo cáo công tác Y tế lao động năm 2012, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trung tâm tổng hợp số liệu hoạt động Y tế lao động đã thực hiện năm 2012 theo thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Y tế (mẫu đính kèm hoặc có thể download biểu mẫu tại địa chỉ: http://www.ihph.org.vn chuyên mục Sức khỏe Lao động – Bệnh nghề nghiệp). Báo cáo gửi về Viện trước ngày 28/12/2012 để Viện kịp thời tổng hợp và gửi báo cáo về Cục Quản lý Môi trường Y tế – Bộ Y tế.

logovienihph

Đề nghị Trung tâm gửi báo cáo theo địa chỉ sau:

Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 08 38 559 503-222, Fax: 08 38 563 164 hoặc CN. Nguyễn Thị Thùy Dương (Email: nguyenduong8989@gmail.com)

Notice: echo_ald_crp is deprecated since version 2.2.0! Use echo_crp() instead. in /home/ihphntv/domains/ihph.org.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 3840